28/08/21  Tin tức từ Sở  271
Công văn 2018/SGDĐT-VP về việc khai giảng năm học 2021 - 2022 (không tổ chức dạy học qua môi trường Internet. Tổ chức thực học có học sinh đến trường từ ngày 20/9/2021, lùi thời gian thực học ngày 06/09/2021 sang 20/9/2021so với Khung kế hoạch năm học 2021 - 2022)
 25/08/21  Tin của trường  343
Sơ đồ các lớp học chính thức năm học 2021 - 2022
 24/08/21  Tin tức từ Sở  169
Công văn 1972/SGDĐT-KT&QLCLGD về việc triển khai dạy học trực tuyến
 24/08/21  Tin tức từ Sở  313
Công văn 1986/BC-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về Báo cáo công tác chuẩn bị ngày tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 2022
 24/08/21  Tin tức từ Sở  183
Công văn 1963/SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về truyền hình trực tiếp lễ khai giảng năm học 2021 - 2022
 24/08/21  Tin tức - Sự kiện  157
Công văn của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tậptaij nơi cư trú do dịch covid-19